danesh

اینجا درس و تفریح با هم است

danesh

اینجا درس و تفریح با هم است

یه بنا خونه میسازه یه آجر اضافی میاد باهاش چیکار میکنه؟


چطور امکان دارد چهار نفر زیر چتر باشند اما خیس نشن؟


اگه یه فیل لباس خواب صورتی بپوشه چی بهش میگن؟ 

حالا معما:صبح روز شنبه ساعت 9 پرونده به دست باز پرس میرسد . قتل دیروز انجام شده . سه نفر بودند. باغبان خدمتکار خود شخص .  خدمتکار میگه پست چی آمد نامه آورد باغبان میگوید داشتم مثل هر روز به گیاهان میرسید  .     حالا قاتل کیست ؟؟؟؟؟؟؟